Báo giá thay tôn nhà xưởng tại Bình Dương【Tiết kiệm 10%】

5/5 - (2 bình chọn)

Bảng giá tham khảo chi phí thi công thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Hoa Sen tại Bình Dương của Xây Dựng Việt Nam

Báo giá thay tôn nhà xưởng tại Bình Dương【Tiết kiệm 10%】

Báo giá thay tôn nhà xưởng tại Bình Dương【Tiết kiệm 10%】

Bảng báo giá thi công thay nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Hoa Sen tại Bình Dương của Xây Dựng Việt Nam

(Tôn hoa sen cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, Sóng tròn, Sóng ngói)

Stt Báo giá thay tôn nhà xưởng tại Bình Dương Trọng lượng Đơn giá tại Bình Dương
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.30mm
2.3 kg/m
Từ 67.000 đ/m – 134.000 đ/m
2
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.35mm
2.7 kg/m
Từ 75.000 đ/m – 150.000 đ/m
3
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.40mm
3.4 kg/m
Từ 84.000 đ/m – 168.000 đ/m
4
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.45mm
3.9 kg/m
Từ  96.000 đ/m – 192.000 đ/m
5
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.50mm
4.4 kg/m
Từ 105.000 đ/m – 210.000 đ/m

Bảng báo giá thi công thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Hoa Sen sóng ngói tại Bình Dương của Xây Dựng Việt Nam

(Tôn hoa sen cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

Stt Báo giá thay tôn nhà xưởng tại Bình Dương Trọng lượng Đơn giá tại Bình Dương
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.30mm
2.3 kg/m
Từ 77.000 đ/m – 154.000 đ/m
2
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.35mm
2.7kg/m
Từ 85.000 đ/m – 170.000 đ/m
3
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.40mm
3.4kg/m
Từ 94.000 đ/m – 188.000 đ/m
4
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.45mm
3.9kg/m
Từ  106.000 đ/m – 212.000 đ/m
5
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.50mm
4.4kg/m
Từ 115.000 đ/m – 230.000 đ/m

Bảng báo giá chi phí gia công PU cách nhiệt

(Cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông và 9 sóng vuông)

Stt Quy cách sóng tôn Diễn giải Đơn giá tại Bình Dương gia công PU
1
Tôn 5 sóng Pu dày 16-18ly
Pu cách âm, nhiệt + thiếc bạc chống nhiệt chống cháy
64.000 đ/m
2
Tôn 9 sóng Pu dày 16-18ly
Pu cách âm, nhiệt + thiếc bạc chống nhiệt chống cháy
64.000 đ/m

Bảng báo giá dán mút PE – OPP cách nhiệt

(Dán PE-OPP cách nhiệt 1 mặt bạc độ dày từ 5ly – 30ly)

Stt Quy cách sóng tôn ĐỘ DÀY MÚT PE-OPP Đơn giá tại Bình Dương gia công PU/m
1 Dán Mút PE- OPP được cho tôn 5 sóng và 9 sóng vuông PE-OPP 5ly
 19.000 đ/m 
PE-OPP 10ly
 25.000 đ/m 
PE-OPP 15ly
 34.000 đ/m 
PE-OPP 20ly
 45.000 đ/m 
PE-OPP 25ly
 53.000 đ/m 
PE-OPP 30ly
 67.000 đ/m 

Bảng giá tham khảo chi phí thi công thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Đông Á tại Bình Dương của Xây Dựng Việt Nam

Bảng báo giá thi công thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh màu Đông Á tại Bình Dương của Xây Dựng Việt Nam

(Tôn lạnh màu Đông Á cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, sóng tròn, sóng ngói)

Stt Báo giá thay tôn nhà xưởng tại Bình Dương Trọng lượng Đơn giá tại Bình Dương
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.30mm 2.3 kg/m Từ 55.000 đ/m – 110.000 đ/m
2
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.35mm 2.7kg/m Từ 67.000 đ/m – 134.000 đ/m
3
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.40mm 3.4kg/m Từ 77.000 đ/m – 154.000 đ/m
4
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.45mm 3.9kg/m Từ 86.000 đ/m – 172.000 đ/m
5
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.50mm 4.4kg/m Từ 97.000 đ/m – 194.000 đ/m

Bảng báo giá thi công thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói tại Bình Dương của Xây Dựng Việt Nam

(Tôn Đông Á cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

Stt Báo giá thay tôn nhà xưởng tại Bình Dương Trọng lượng Đơn giá tại Bình Dương
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.30mm 2.3 kg/m Từ 65.000 đ/m – 130.000 đ/m
2
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.35mm 2.7kg/m Từ 77.000 đ/m – 154.000 đ/m
3
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.40mm 3.4kg/m Từ  87.000 đ/m – 174.000 đ/m
4
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.45mm 3.9kg/m Từ 96.000 đ/m – 192.000 đ/m
5
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.50mm 4.4kg/m Từ 107.000 đ/m – 114.000 đ/m

Bảng báo giá thi công thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Đông Á cán Pu cách âm cách nhiệt tại Bình Dương của Xây Dựng Việt Nam

(Tôn Đông Á cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông hoặc 9 sóng vuông)

Stt Quy cách sóng tôn Trọng lượng Đơn giá tại Bình Dương
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.30mm 2.3 kg/m Từ 65.000 đ/m – 130.000 đ/m
2
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.35mm 2.7kg/m Từ 77.000 đ/m – 154.000 đ/m
3
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.40mm 3.4kg/m Từ  87.000 đ/m – 174.000 đ/m
4
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.45mm 3.9kg/m Từ 96.000 đ/m – 192.000 đ/m
5
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.50mm 4.4kg/m Từ 107.000 đ/m – 114.000 đ/m

Bảng giá tham khảo chi phí thi công thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Việt Nhật tại Bình Dương của Xây Dựng Việt Nam

Bảng báo giá thi công thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh màu Việt Nhật tại Bình Dương của Xây Dựng Việt Nam

(Tôn lạnh màu Việt Nhật cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, sóng tròn, sóng ngói)

Stt Báo giá thay tôn nhà xưởng tại Bình Dương Trọng lượng Đơn giá tại Bình Dương
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.30mm 2.3kg/m Từ 49.000 đ/m – 98.000 đ/m
2
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.35mm 2.7kg/m Từ 57.000 đ/m – 114.000 đ/m
3
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.40mm 3.2kg/m Từ 68.000 đ/m – 136.000 đ/m
4
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.45mm 3.7kg/m Từ 75.000 đ/m – 150.000 đ/m
5
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.50mm 4.1kg/m Từ 84.000 đ/m – 168.000 đ/m

Bảng báo giá thi công thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật tại Bình Dương của Xây Dựng Việt Nam

(Tôn sóng ngói Việt Nhật cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

Stt Báo giá thay tôn nhà xưởng tại Bình Dương Trọng lượng Đơn giá tại Bình Dương
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.30mm 2.3kg/m Từ 59.000 đ/m – 118.000 đ/m
2
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.35mm 2.7kg/m Từ 67.000 đ/m – 134.000 đ/m
3
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.40mm 3.2kg/m Từ 78.000 đ/m – 156.000 đ/m
4
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.45mm 3.7kg/m Từ 85.000 đ/m – 170.000 đ/m
5
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.50mm 4.1kg/m Từ 94.000 đ/m – 188.000 đ/m

Bảng báo giá thi công thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn  cách nhiệt Việt Nhật tại Bình Dương của Xây Dựng Việt Nam

(Tôn Việt Nhật cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông hoặc 9 sóng vuông)

Stt Báo giá thay tôn nhà xưởng tại Bình Dương Trọng lượng Đơn giá tại Bình Dương
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.30mm 2.3kg/m Từ 94.000 đ/m – 188.000 đ/m
2
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.35mm 2.7kg/m Từ 102.000 đ/m – 204.000 đ/m
3
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.40mm 3.2kg/m Từ 115.000 đ/m – 130.000 đ/m
4
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.45mm 3.7kg/m Từ 127.000 đ/m – 154.000 đ/m
5
Báo giá thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.50mm 4.1kg/m Từ 134.000 đ/m – 168.000 đ/m

Lưu ý: Bảng báo giá thay tôn nhà xưởng tại Bình Dương của Xây Dựng Việt Nam trên chưa gồm thuế VAT. Để nhận được báo giá chi tiết, chính xác với công trình của quý khách. Quý khách vui lòng liên hệ 0904.997.692 để được tư vấn báo giá miễn phí 100%.

Thông tin liên hệ Xây Dựng Việt Nam tư vấn báo giá dịch vụ thay tôn nhà xưởng tại Bình Dương

  • ☎️ Hotline: 0904.712.881
  • 🏠  Địa chỉ: Chi nhánh tại Bình Dương
  • 🌐 Website: Xaydungvietnam.edu.vn
  • 💌 Mail: www.thuanphat.com.vn@gmail.com

Các bài viết liên quan dịch vụ thay tôn nhà xưởng tại Bình Dương của Xây Dựng Việt Nam

Bài Viết Liên Quan

Báo giá thay tôn nhà xưởng tại Vũng Tàu giá rẻ【Tiết kiệm 10%】 Báo giá thay tôn nhà xưởng tại Vũng Tàu giá rẻ【Tiết kiệm 10%】
Nội Dung Bài ViếtBảng giá tham khảo chi phí thi công thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Hoa...
Báo giá thay tôn nhà xưởng tại Bà Rịa giá rẻ【Tiết kiệm 10%】 Báo giá thay tôn nhà xưởng tại Bà Rịa giá rẻ【Tiết kiệm 10%】
Nội Dung Bài ViếtBảng giá tham khảo chi phí thi công thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Hoa...
Báo giá thay tôn nhà xưởng tại Đồng Nai giá rẻ【Tiết kiệm 10%】 Báo giá thay tôn nhà xưởng tại Đồng Nai giá rẻ【Tiết kiệm 10%】
Nội Dung Bài ViếtBảng giá tham khảo chi phí thi công thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Hoa...
Báo giá thay tôn nhà xưởng tại Nhơn Trạch【Tiết kiệm 10%】 Báo giá thay tôn nhà xưởng tại Nhơn Trạch【Tiết kiệm 10%】
Nội Dung Bài ViếtBảng giá tham khảo chi phí thi công thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Hoa...